PHỤ KIỆN CỬA CUỐN

  Để cấu tạo nên một bộ cửa cuốn hoàn thiện ngoài lá cửa thì cần có các phụ kiện sau:

  Đối với cửa  cuốn Tấm liền 
  Sử dụng loại DC điện áp thấp 24VDC

  Mô tơ được lắp trong lô cuốn (Công nghệ AUSTMATIC)

  Cửa có diện tích <12m2 thì dùng Mô tơ đơn ARG.P-1
  Cửa có diện tích =>12m2 thì dùng Mô tơ đôi ARG.P-2


  Đối với cửa cuốn Khe thoáng

  Sử dụng loại DC có tính năng đảo chiều 24VDC

  Chỉ dành cho cửa có diện tích <15m2 dùng mô tơ AK300D

  Sử dụng loại AC có tính năng đảo chiều 220V
  Cửa có diện tích <15m2 thì dùng Mô tơ AK300A
  Cửa có diện tích =>15m2 thì dùng Mô tơ AK500A
  Cửa có diện tích =>25m2 thì dùng Mô tơ AK800A


  Khi mua mô tơ thì trong mô tơ bao gồm:
      * Mô tơ
      *  2 tay điều khiển DK1 hoặc DK2,
      * Hộp điều khiển
      * Núp bấm âm tường  

                      
   
  Tay điều khiển có nắp trượt DK1  Tay điều khiển không có nắp trượt DK2
   
  CÁC LỰA CHỌN THÊM KHÁC
   
   
                       
   

  Khóa KH1 nắp khó bằng kim loại
  Khóa KH2 nắp khóa bằng nhựa